typ chemické sloučeniny

Hydrolyzát

Hydrolyzát: Tajemství chemických vazeb odhaleno?

Výroba hydrolyzátu Hydrolyzáty vznikají procesem zvaným hydrolýza, což je chemická reakce, při níž dochází k rozkladu chemických vazeb za přítomnosti vody. V podstatě se jedná o "rozklad vodou". Tento proces se využívá k rozložení komplexních molekul na menší a lépe vstřebatelné složky. Typicky se hydrolýza...