Sterilizace zdarma: Kdy máte nárok a jak ji získat?

Kdy Je Sterilizace Zdarma

Sterilizace: Kdy je hrazena?

Sterilizaci hradí zdravotní pojišťovna v případě, že jde o zákrok z důvodu závažného zdravotního stavu, kdy by těhotenství ohrožovalo život ženy, nebo pokud by mohlo dojít k vážnému poškození zdraví matky či plodu. Věk ani počet dětí přitom nehrají roli. Žádost o úhradu sterilizace posuzuje revizní lékař zdravotní pojišťovny na základě doporučení ošetřujícího lékaře a s ohledem na individuální zdravotní stav pacientky. Sterilizace jako forma antikoncepce hrazena z veřejného zdravotního pojištění není. V takovém případě si ji hradí zájemce sám.

Podmínky pro bezplatný zákrok

Bezplatný zákrok je hrazen z veřejného zdravotního pojištění za splnění určitých podmínek. Především je nutné, aby zákrok indikoval lékař - specialista a byl proveden ve zdravotnickém zařízení, které má s daným typem zákroku smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Dále musí být splněna indikační kritéria, která stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato kritéria se liší dle typu zákroku a zohledňují závažnost onemocnění, jeho dopad na kvalitu života pacienta a další faktory. Informace o konkrétních podmínkách pro bezplatný zákrok vám poskytne váš ošetřující lékař nebo vaše zdravotní pojišťovna.

Výjimky z úhrady sterilizace

V některých případech je možné požádat o úhradu sterilizace z veřejného zdravotního pojištění. To se týká situací, kdy je sterilizace považována za lékařsky nezbytnou. Mezi tyto výjimky patří například případy, kdy by další těhotenství představovalo vážné ohrožení zdraví nebo života ženy, nebo pokud by mohlo dojít k závažnému poškození plodu. O schválení úhrady v takových případech rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny na základě žádosti ošetřujícího lékaře a předložené zdravotní dokumentace.

Alternativy sterilizace zdarma

Bohužel, v České republice momentálně neexistuje žádný program, který by nabízel sterilizaci zcela zdarma. Cena se liší v závislosti na pohlaví a zvolené metodě, pohybuje se od několika set korun za vasektomii po desítky tisíc za hysterektomii. Pro lidi s nízkými příjmy tak může být sterilizace finančně nedostupná. Existují však možnosti, jak náklady snížit. Některé pojišťovny nabízí částečné úhrady sterilizace, a to zejména v případech, kdy je zákrok indikován ze zdravotních důvodů. Dále je možné využít možnosti splátek.

Důležité informace a kontakty

Pro více informací o tématech probíraných v tomto článku navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem. Naši odborníci jsou vám k dispozici a rádi zodpoví vaše dotazy. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru, abyste měli přehled o nejnovějších informacích. Sledujte nás také na sociálních sítích, kde sdílíme zajímavosti a tipy. Těšíme se na vás!